quadrant

El programa d’acompanyament per fomentar la consolidació i projecció de les empreses allotjades és un programa desenvolupat pel Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, en el marc d’ORBITAL40, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa.

Aquest programa inclou la gestió dels diferents espais d’allotjament que l’Ajuntament de Terrassa ofereix a emprenedors i empresaris. Aquests espais corresponen a la incubadora de serveis, ubicada a la Ctra. Martorell, No. 95 (Edifici Foment de Terrassa, S.A.), el Viver
Industrial, situat al C/Júpiter, 11-23, Polígon Industrial de Can Parellada i Qu4drant.0 (format per locals individuals i espai de coworking), situat al C/Telers, No. 5, Pavelló B, 2a planta.

Existeixen altres espais com sales de reunió per a tutories o atenció a clients, proveïdors, etc. i espai de networking per establir connexions, col·laboracions, sinèrgies entre els diferents agents de l’ecosistema.

D’altra banda, totes les empreses allotjades han rebut eines de comunicació com la web de l’Ajuntament de Terrassa, el blog i el Twitter d’ORBITAL40 i ha facilitat informació de dies, esdeveniments, programes, subvencions/ajudes, premis, etc.

Per finalitzar i com a valor afegit a aquest programa, les empreses que s’han interessat se’ls ha ofert hores de consultoria especialitzada i personalitzada amb 5 consultores i professionals per tal de dotar-les principalment d’eines per satisfer les seves necessitats.