quadrant

El programa Qu4drant.0 d’Acompanyament 2018 per incentivar l’impuls d’acceleració a les empreses del territori és un programa que es desenvolupa de gener a octubre de 2018 pel Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, en el marc d’Orbital 40, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa i que s’adreça a startups i/o PIMES amb ànim de lucre amb un projecte innovador o tecnològic i amb menys de 5 anys de vida. 

El programa és 100% subvencionat i posa a disposició de les empreses participants una persona tècnica de referència que les acompanya durant el procés d’acceleració, tallers de capacitació en l’àmbit empresarial (orientats a vendes, màrketing i comercialització, internacionalització, equip, comunicació, finançament i innovació) i tutories personalitzades.

També, i a través de la plataforma UniMOOC, es permet a les empreses participants a accedir de manera online a diversos mòduls per ampliar informació.

El Servei d’Innovació, com a gestor d’aquest programa, posa a disposició de les empreses participants totes les eines de comunicació de què disposa, com ara la web de l’Ajuntament de Terrassa y el blog i el twitter d’Orbital40, amb la finalitat d’ajudar-les a donar-se a conèixer i se’ls facilita informació de jornades, subvencions, premis etc.

Les empreses participants que ho necessitin podran disposar d’espais com ara sales de reunions per realitzar les tutories, una sala d’actes per realitzar tallers de formació o un espai de networking.

Trobareu més detalls del programa aquí.

Las bases del programa, les podeu trobar a la resolució EMC/2446/2017 de 10 d’octubre, en el DOGC Núm. 7480 – 24.10.2017.