La principal característica d’aquest programa és l’impuls de projectes d’alt impacte social o mediambiental, especialment mitjançant la participació d’altres agents privats (empreses, organitzacions o particulars) que vulguin oferir inversió vinculada a l’emprenedoria corporativa i responsabilitat social empresarial.

Model d’inversió

La inversió d’aquests projectes segueix un model d’inversió anomenat “inversió d’impacte”, que a més de contribuir a impulsar un projecte social aportant recursos econòmics generen al mateix temps alguna rendibilitat de la inversió.

En alguns casos, es pot optar per una “inversió filantròpica”, en la que les persones o empreses que fan la inversió busquen contribuir a la realització de l’impacte social del projecte finançat procurant que aquest sigui el major possible, sense esperar necessàriament un retorn econòmic.

Els acords d’inversió queden dins de l’àmbit privat i les condicions de la inversió (d’impacte o filantròpica) es negocien directament entre la part inversora i les persones que representen els projectes.

Com es pot participar fent inversions?

Per poder participar com una persona, entitat o empresa inversora d’aquests projectes, s’ha de subscriure un acord d’adhesió i acceptar els compromisos de participació.

Per a més informació sobre el programa i com participar podeu posar-vos en contacte per correu electrònic a projectesdevalor@terrassa.cat.

Documents de referència:

Les accions desenvolupades en aquest programa estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal), el Fons Social Europeu i la Diputació de Barcelona.