Què són els Projectes de Valor per Terrassa?

Els Projectes de Valor per Terrassa (ValorTRS) són projectes innovadors i d’alt impacte social i/o mediambiental. Aquestes iniciatives poden ser de diversos tipus: projectes emprenedors i empresarials, d’emprenedoria corporativa, d’innovació oberta, de participació ciutadana, etc. així com projectes d’economia social, solidària i col·laborativa, que busquin un alt impacte social i/o mediambiental a Terrassa.

Quin tipus de projectes busquem?

Busquem projectes amb les següents característiques:

  1. Que el seu propòsit principal sigui resoldre aspectes socials o mediambientals que fins ara no estaven resolts o bé la solució no era òptima o era insuficient.
  2. Que realitzen una activitat que és viable econòmicament (generen ingressos a través de l’oferta de productes o serveis).
  3. Innovadors perquè incorporen alguna novetat que millora la situació actual.
  4. Que es gestionen de manera responsable i transparent.
  5. Que estiguin vinculats al territori i impliquin a grups de la societat civil com ara entitats, agents o la ciutadania en general.

Com els ajudem?

Facilitem l’accés d’aquests projectes al finançament privat amb l’objectiu de donar-los sortida i ajudar-los a arribar al mercat, consolidar-se i créixer.

En concret, Projectes de Valor per Terrassa ajuda a trobar inversió, ja sigui a través d’empreses i organitzacions o de particulars que vulguin ajudar a aquest projectes emprenedors, principalment econòmicament, seguint un model d’inversió d’impacte o filantròpic.

Presenta el teu projecte

Si tens un projecte que s’ajusti als criteris anteriors i busques inversió pots presentar la teva sol·licitud en l’enllaç al formulari.
Igualment es poden adjuntar els arxius annexos que s’estimin oportuns sempre que tinguin relació amb la sol·licitud presentada (pla d’empresa, presentació corporativa, CVs, etc.). Per a més informació podeu contactar-nos per correu electrònic a: projectesdevalor@terrassa.cat.

Documents de referència:

·       Bases de sol·licitud

·       Guia tècnica de presentació de ValorTRS

·       Manual de metodologies d’impacte

 

Les accions desenvolupades en aquest programa estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal), el Fons Social Europeu i la Diputació de Barcelona.