Projectes de Valor per a Terrassa (ValorTRS) és una iniciativa d’innovació social que respon a una visió de ciutat amb l’ocupació, l’activitat econòmica i la innovació com a eixos pel progrés social i econòmic local amb la participació activa dels agents del territori en l’impuls de les polítiques de suport i atracció d’empreses i pel foment de la innovació social.

L’objectiu general d’aquest programa és fer de la innovació i l’emprenedoria social una eina per generar impacte social i mediambiental així com activitat econòmica mitjançant el suport a la creació de projectes innovadors d’emprenedoria social d’alt valor local. D’aquesta manera se’ls hi ajuda a consolidar-se a la nostra ciutat i crear valor (econòmic, social, mediambiental…) a la nostra comunitat.

ValorTRS consisteix en un programa que orienta i acompanya projectes d’emprenedoria social, per tal de que puguin formalitzar acords amb diverses entitats privades, organitzacions o persones que actuaran com a patrocinadores o inversores dels diferents projectes.

Per a més informació podeu consultar els apartats de la web Projecte de Valor per a Terrassa  IMPACTE i INVERSIÓ o contactar-nos per correu electrònic a través de: projectesdevalor@terrassa.cat.

Les accions desenvolupades en aquest programa estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal), el Fons Social Europeu i la Diputació de Barcelona.