Orbital 40 va néixer com a Parc Científic i Tecnològic amb la missió de:

  • Promoure el desenvolupament econòmic i social
  • Fomentar la millora de la competitivitat empresarial
  • Atraure talent innovador

El parc posava a disposició de la ciutadania nous espais d’allotjament empresarial. No obstant, amb el temps aquest concepte de parc físic va anar mudant cap a la idea de xarxa de cooperació i estratègia comuna entre els fundadors (l’Ajuntament de Terrassa, el Centre Tecnològic Leitat i l’UPC i el conjunt d’empreses adherides al projecte de foment de la innovació).

Des d’Orbital40 us oferim els següents programes:

  • d’assessorament, tutoria i formació a empreses i emprenedors
  • d’indústria 4.0
  • del clúster de salut
  • de recerca de finançament