A continuació detallem les mesures que ofereix el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya:

Actualització de mesures àmbit econòmic

a) Ajuts a autònoms

Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior.

En el cas que el treballador tingui una antiguitat al Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta. L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.

Es podrà sol·licitar a partir del mes d’abril per via telemàtica.

Per rebre més informació sobre l’ajut a persones autònomes, poseu-vos en contacte amb 93 228 57 57 o al correu: treballautonom.tsf@gencat.cat o entreu a:


b) Línia de crèdit ICF (Institut Català de Finances)

Línia de crèdit de 1.000 milions que es posarà a disposició de les empreses a través de l’Institut Català de Finances i Avalis.

El Govern, mitjançant l’ICF i Avalis, assumirà el 75% del risc creditici de cada operació, i les entitats financeres el 25% restant. Aquest finançament, destinat a pimes, ha d’estar vinculat a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball.

Els avals de l’ICF aniran d’1 a 2,5 milions d’euros, mentre que els d’Avalis oscil·laran entre 100.000 euros i 1 milió. El termini per retornar els préstecs serà de 4 anys, incloent-hi un any de carència.

Per rebre més informació:

Institut Català de Finances – Coronavirus


c) Dubtes sobre internacionalització empresarial

Reforçament de l’Oficina tècnica de barreres a la Internacionalització, que disposa el Departament d’Empresa i Coneixement.

d) Contractació pública

El Govern vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei.

La Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.

e) Efectes de les mesures del Coronavirus en la tramitació

Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Més informació al web de Agència Tributària de Catalunya