El Servei d’Innovació sorgeix de la voluntat del consistori, plasmada als Plans de la Innovació de 2006 i 2019, de definir una aposta estratègica per tal de convertir Terrassa en una ciutat referent en innovació i vincular les activitats econòmiques a un model productiu sostenible.

Aquesta estratègia es desenvolupa mitjançant la coordinació dels agents públics i privats de la ciutat, el foment de projectes d’empresa d’alta tecnologia, la promoció de la innovació i de clústers emergents i l’establiment d’aliances amb altres pols de desenvolupament.

Amb aquest mandat el Servei d’Innovació ofereix: