En motiu de la crisi del coronavirus les diferents administracions estan adoptant mesures amb l’objectiu per pal·liar-ne els seus efectes. A continuació us detallem la informació i tràmits relacionats per acollir-vos a la mesura adient a la vostra situació:

  1. Mesures adoptades per l’Ajuntament de Terrassa
  2. Mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya
  3. Mesures adoptades per l’Estat Espanyol

Mesures per a empreses, comerç i autònoms/es

1.- Mesures adoptades per l’Ajuntament de Terrassa

Decret de mesures fiscals del Pla d’Emergència Municipal

Informació sobre modificació del calendari fiscal:

a) Modificar el calendari fiscal I aturar el cobrament d’impostos i taxes municipals, des de 16 de març fins a l’1 de juny.

En relació amb les empreses:

Taxa sobre la gestió de residus municipals:

Del 15 de setembre al 16 de novembre

Taxa Mercats Municipals:

1r. Trimestre Del 2 de març a l’1 de juny
2n. Trimestre De l’1 de juny al 31 de juliol
3r. Trimestre De l’1 de setembre al 2 de novembre
4t. Trimestre De l’1 de desembre a l’1 de febrer

Taxa Mercadal:

1r. Semestre De l’1 de juny al 31 de juliol
2n. Semestre De l’1 d’octubre al 30 de novembre

Taxa sobre taules i cadires de terrasses:

Del 15 de setembre al 16 de novembre

b) Prorrogar els ajornaments i fraccionaments de pagament en curs

Es deixa en suspens els terminis que corresponen al mes d’abril i maig i es reprèn el pagament a partir del 5 de juny allargant els terminis de pagament aquests dos mesos que han estat en suspens.

c) Suspendre els terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos municipals.

S’atura els embargaments per impostos impagats fins a l’1 de juny.

d) Per als propietaris de locals comercials a Terrassa

S’aplicarà una reducció proporcional de la quota de l’IBI en funció del temps que apliquin una moratòria en el cobrament dels lloguers d’aquests locals comercials.

En cas que l’estat d’alarma s’allargui més enllà d’aquestes dates, el calendari aprovat serà revisat.