Nota informativa del 31 de març 2020 PROCICAT

El Comitè Tècnic del pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, reunit aquest matí, ha acordat, en relació amb la mobilitat de les persones que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable establert al Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i d’aquelles que vegin limitada la seva mobilitat segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, la utilització dels certificats següents:

  • En general, les persones poden expedir-se el certificat auto responsable de desplaçament. Decarregue-vos el model del certificat 
  • Les persones treballadores en actiu per compte aliè tenen dret a que l’empresa o entitat per la qual treballen els expedeixi un certificat que reculli la declaració responsable reconeixent aquestes circumstàncies. Aquest model es troba a l’annex de l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març (BOE número 89, de dilluns 30 de març de 2020). Podeu accedir a aquesta ordre a través d’aquest enllaç

Us informem també que a la pàgina de Canal Salut trobareu informació per a administració local i dades actualitzades sobre el SARS-CoV-2. Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç

Certificat autoresponsable de desplaçament en compliment de l’estat d’alarma COVID-19
Versió 21/03/2020

Per a què serveix? 

Per disposar d’un model de certificat on es declari de forma responsable que l’activitat que s’està realitzant en l’espai públic és una de les autoritzades per l’estat d’alarma. El seu ús facilita a les policies locals i als Mossos d’Esquadra la comprovació atès que és un format estàndard.

És només per desplaçaments amb vehicle o també a peu?
Per ambdós casos, especialment si el desplaçament és lluny del domicili.

És obligatori portar-ho? 
No. És un document que facilita la declaració però no és obligatori. Sí es recomanable.

Qui me’l pot requerir? 
Només els agents de la policia.

Què passa si no el porto i m’atura la policia, em poden multar per no portar-lo?
No us multaran per no portar-lo. Si no el porteu i us atura la policia haureu de certificar en aquell moment que la vostra activitat s’ajusta a les autoritzades per l’estat d’alarma.

Substitueix el certificat de treball que l’empresa m’ha facilitat?
No. El certificat d’autoresponsabilitat és complementari al certificat de treball que l’empresa us hagi facilitat pel desplaçament al centre de treball. Porteu tots dos.

On el puc aconseguir?
Es pot descarregar a la web de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals tindran còpies impreses. Els establiments autoritzats a l’apertura i els centres de treball també poden disposar de còpies impreses.

El puc imprimir i omplir a mà? 
Sí.

Cal portar-ho en paper o en digital? 
El podeu portar imprès o en format digital al mòbil o dispositiu electrònic tipus tauleta.

Necessito una signatura digital?
No cal. Es pot fer servir, però no és necessària.

La policia es quedarà el document original imprès? 
No.

Per què apareixen només aquestes opcions d’activitat? 
Perquè són les recollides al Reial decret que estableix l’estat d’alarma per Covid-19.

Si una activitat no està especificada, puc indicar-la?
Sí. A l’epígraf causa de força major o situació de necessitat podeu especificar altres activitats, sempre que responguin a les circumstàncies d’excepcionalitat justificada.

El necessito per sortir breument al carrer com ara llençar les escombraries, passejar la meva mascota o fer una compra breu al costat de casa?
No, considerant que és per un temps molt breu i al costat del domicili.

Cal fer un certificat per cada desplaçament?
Sí, un per cada desplaçament. Si en un mateix desplaçament es fan diverses activitats cal indicar-les totes especificant la destinació més allunyada (per exemple anar al centre de treball i anar a comprar aliments, marqueu les dues activitats i indiqueu l’adreça més allunyada del lloc d’origen).

Puc manipular-ho o modificar el text?
No.

Què passa si el que declaro no és cert?
És un fet que es pot sancionar, com també ho és si verbalment es declara un desplaçament que no és cert.

Descargue-vos el certificat