En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI+CE), se l’informa:

L’empresa titular de la pàgina www.orbital40.com, és:

• Raó Social: Ajuntament de Terrassa

• CIF: ESP0827900B

• Domicili: Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa, Barcelona

• Telèfon: 937 397 000

• Email: orbital40@terrasa.com

El present Avís Legal es troba redactat en idioma català

Les seves Dades

La informació o dades personals que l’usuari faciliti seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Protecció de Dades.

Al fer ús d’aquesta pàgina web l’usuari autoritza el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que siguin facilitades són reals i es corresponen amb la realitat.

Orbital40 compleix amb les directrius Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Nom de l’empresa creadora de la pàgina web, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, a l’emial de la persona responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas, si les dades seran tractades per a l’elaboració de perfils, i qualsevol altra dada que sigui legalment exigible segons la finalitat de les dades recollides.

Així mateix, Orbital40 creadora del lloc web informa que dona compliment a la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà l’usuari el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

Menors d’edat

Els continguts de la pàgina web estan dirigits a persones majors d’edat. Orbital40 no pretén obtenir dades de persones menors d’edat.

Quan Orbital40 tingui coneixement que hi ha en el seu fitxer dades de caràcter personal d’un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions l’usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

L’usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L’usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat industrial i intel·lectual

Orbital40 per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu -enunciats- , imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Orbital40 o bé dels seus llicenciats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Orbital40. Tots els drets reservats.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat

d’Orbital40. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Orbital40.

Dret d’exclusió

Orbital40 es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions d’ús del portal.

Orbital40 perseguirà l’incompliment de les condicions d’ús del portal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

Orbital40 es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en que aquests apareguin presentats o localitzats, així com a les condicions generals de contractació aquí determinades.

Orbital40 no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

En el cas que en www.orbital40.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Orbital40 creadora del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Orbital40 creadora del lloc web assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d’ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i Orbital40, es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, l’usuari i Orbital40 se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.