Acceleració en Òrbita és un programa impulsat per l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i la patronal Cecot en el marc del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40.

L’objectiu d’aquest programa és ajudar i oferir eines de suport i acompanyament a les PIMES amb major capacitat per a créixer, amb l’objectiu d’accelerar el seu creixement. Concretament, el programa està dissenyat per accelerar empreses ja consolidades que responguin a les
següents característiques:

 • PIMES, persones jurídiques o en règim d’autònoms – empresari/ària individual
 • Amb vocació internacional
 • Amb potencial de creixement
 • Tenir la seu social o estar ubicada a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell,
  Vacarisses o Viladecavalls
 • Ser una empresa innovadora
 • Cultura i valors alineats amb la ciutat Compartir per Guanyar

El programa, que es durà a terme durant l’any 2019, es desenvoluparà mitjançant les següents fases:

 • Fase 1 Model de negoci i estratègia empresarial amb sessions masterclass amb l’objectiu de definir el model de negoci de cada empresa.
 • Fase 2 Pla d’acció amb sessions individualitzades (amb especialistes) amb l’objectiu de definir un pla de creixement personalitzat.
 • Fase 3 Implementació del Pla de Creixement amb sessions individualitzades de la mà d’especialistes amb l’objectiu de tutoritzar la implantació del pla.
 • Fase 4 Avaluació de resultats i tancament amb sessió de treball individual entre empresa, especialistes i impulsors amb l’objectiu d’avaluar el grau de consecució del pla de creixement i identificar les properes passes a seguir.

El programa no té cost per les empreses particulars ja que està subvencionat al 100% i rep el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i la Diputació de Barcelona.

Per més informació pot descarregar-se  el full informatiu.