PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TERRASSA

Ajuntament de Terrassa

Leitat Technological Centre

Universitat Politècnica de Catalunya

Orbital 40

Parc Orbital 40

Espai de referència dins l’arc metropolità de Barcelona, situat al nord de Terrassa (a les portes del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt), amb vocació d’integrar activitats d’alt valor afegit (recerca, activitat empresarial, transferència, docència, innovació i emprenedoria) i vertebrar una de les àrees intensives en coneixement i tecnologia sustentades en la innovació i la creativitat més importants de l’eix europeu de l’E-9.

La concepció d’O40 escapa de la definició de Parc Convencional. No és només un parc concebut com un espai on concentrar empreses amb una política de clusterització sobre els sectors (i la cadena de valor) identificats al Pla de la Innovació, Serveis i Infraestructures, sinó que és també una marca. El seu valor diferencial és una filosofia de cooperació i col·laboració sinèrgica entre els seus agents. El seu eslògan: Orbital 40, Compartir x Guanyar.

Orbital 40 és la resposta de la nostra ciutat al repte de consolidar i potenciar un ecosistema d’innovació, un entorn innovador i de futur, per tal que 50 empreses (actuals) i les properes que es vinculin, trobin a O40 un contundent suport al seu creixement mitjançant la cooperació, la col·laboració, les aliances, la innovació i la interacció entre empreses, Centre Tecnològic, Universitat i Administració. Veure vídeo ORBITAL 40.

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TERRASSA

Orbital 40, situat a la intersecció del corredor de l’arc metropolità i de la xarxa transversal i
transfronterera de l’eix de la E-9, és un dels pols d’innovació i competitivitat de Catalunya.