Imatge passadís Qu4drant.0 on surten cadires, portes de sales i una imatge a la paret blanca amb fletxes blaves i el nom "Qu4drant.0"

 

 

 

El Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa té com a missió impulsar i mantenir iniciatives que fomentin i consolidin l’ecosistema d’innovació configurat pels agents d’empresa, universitat, centres tecnològics i ciutadania, com a estratègia de creació d’ocupació de qualitat.